Deltagare får ta del av goda exempel och verktyg samt möjligheten att diskutera kring nuläget och vägar framåt i sin egen verksamhet.

Talare:

  • Elenor Kroge, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
  • Anna Hallin, hållbarhetssamordnare upphandling Kungsbacka kommun
  • Lisa Järner, miljöstrateg Mölndals stad
  • Linda Nilsson, hållbarhetschef Inköp och upphandling Göteborgs stad

Du som deltar är: Upphandlare eller inköpsansvarig från en kommun i Västra Götaland eller Göteborgsregionen. För att få ut det mesta av webinariet bjuder du även in berörda kollegor med annan kompetens (såsom miljöstrateger).

Alla kommuner är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 9 om klimatkrav i upphandling att medverka.

Sista anmälningsdag är den 26 mars.
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av Kommunernas klimatlöften och samarrangeras av Göteborgsregionen och Klimat 2030.

Varmt välkomna!