Denna gång har vi dessutom en långsiktighet i beslutet då det gäller i 10 år. Bussbranschen som valt biogasalternativet kan andas ut.

Hur det kommer att gå för de andra flytande alternativen är ännu ej klart i Bryssel. Troligen avvaktas regeringens översyn av reduktionsplikten innan vi får ett besked från dem i denna fråga.

Lagen om reduktionsplikt är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålet för transportsektorn om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Den innebär att drivmedelsföretagen som säljer bensin och diesel måste blanda in en viss mängd biodrivmedel så att utsläppen av växthusgaser från drivmedlet minskar per liter i den takt som lagen har bestämt.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/skattebefrielse-mojlig-for-biogas-och-biogasol