Projektet REDI har blivit utvalda att medverka på Trafikverkets konferens Grönt Ljus den 22 september med motivering att: Ert projekt Resfria digitala möten – en självklar del av ett transporteffektivt samhälle.

Eventet är en del av regeringsuppdraget Informations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning till fossilfri transportsektor och deluppdraget om att skapa och utveckla en Arena för transporteffektiv stadsmiljö som Trafikverket leder.

Syftet med Arenan är att stötta städer i Sverige att skala upp åtgärder och öka genomförandetakten i arbetet med att nå transportsektorns klimatmål. Det räcker inte med att sprida kunskap för att få till en klimatomställning, vi måste gå vidare och genomföra!