I regionen pågår många projekt och initiativ inom hållbart byggande. Vårt projekt är litet, men i en god samverkan med övriga projekt och aktörer kan vi visa upp ett bra gemensamt erbjudande där vi kan vi växla upp effekterna av arbetet, lära av varandra och gemensamt ta större kliv framåt i byggandet.

Med mötet startade vi upp en dialog med anställda ute i kommunerna om deras behov och intressen inom hållbart byggande för att få input till hur vi kan hjälpa till. Samtidigt passade vi på att ge en introduktion till några områden som har stor en inverkan på utvecklingen inom byggandet. Vi tackar våra föreläsare för hjälpen med intressanta presentationer!

• Peter Selberg, Johanneberg Science Park – Nuläge och behov av utveckling i byggsektorn.
• Angela Sasic Kalagasidis, Chalmers – Rätt krav, design och konstruktionslösningar i nyproduktionen
• Åsa Wahlström, Chalmers Industriteknik – Renovering: Så gör vi rätt insatser när vi uppgraderar befintliga fastigheter
• Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen Göteborgs stad – Expedition Hoppet: Jakten på fossilfria byggmaterial
• Johanna Andersson – IVL Svenska Miljöinstitutet Göteborg – Realisera Återbrukets potentialer
• Åsa Wahlström – Så minskar vi klimatpåverkan och energianvändning i byggskedet

Parallellt under uppstart har en behovsinventering gjorts hos tänkbara målgrupper. Genom personliga kontakter och slutsatser från en utskickad enkät hoppas vi kunna belysa rätt områden i förhållande till utmaningarna ute i kommunerna.
I regionens 49 kommuner brottas vi ofta med samma frågeställningar, så det finns mycket att vinna på att hjälpas åt. Ett snapshot från enkäten ser du nedan. Jobbar du med byggandefrågor, drift eller förvaltning i någon av våra kommuner? Hjälp oss med din input!

Välkommen den 26 november

Den 26 november hålls nästa webinarium där vi diskuterar Livscykelanalys – LCA inom byggandet. Vi får en introduktion till LCA och vi inhämtar kunskaper från projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Vi bekantar oss också med kravet på klimatdeklarationer som Boverket ställer från januari 2022. Avslutningsvis lyssnar vi till erfarenheter av arbetet med klimatberäkningar hos ett par kommunala fastighetsbolag i regionen. Webinariet är öppet för alla intresserade!