Under året som gått har Energikontor Väst medverkat på flera fastighetsmässor runt om i Västra Götaland tillsammans med energi- och klimatrådgivare och energistrateger i respektive kommun. Fastighetsmässorna gav möjlighet att träffa företag, leverantörer av energitjänster, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med intresse för att växla upp och förbättra sitt energi- och klimatarbete.

– Energieffektivisering och kostnadsbesparande åtgärder är extra viktigt för fastighetsägare i dessa tider. A och O För att få ingång ett bra energiarbete är att ha en strukturerad och långsiktig arbetsplan, och att upprätthålla en energipolicy som beskriver verksamhetens riktlinjer och energimål. Ta fram en handlingsplan för energieffektiviseringsarbetet, planera, genomför och följ upp åtgärderna, undersök sedan om vad som kan göras bättre till nästa gång. Med rätt planering och styrning kan man enkelt driftoptimera sina fastigheter, säger Pedram Farhang, projektledare på Energikontor Väst.

Oberoende part
Vetskapen att det kan vara en djungel för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att veta hur man går tillväga, vilka man ska kontakta och vad man ska tänka på i sitt arbete att bli mer energi- och klimatsmart, gör det än mer viktigt för Energikontor Väst att belysa frågorna ur sitt opartiska perspektiv.

Mässorna har varit bra tillfällen för dialog med målgrupper och en möjlighet att förmedla kunskap i ämnen som ventilation, belysning, värmesystem och isolering med flera. Föredrag lockade besökare. Energikontor Väst fick tillsammans med kommunernas Energi- och klimatrådgivare berättat hur de kan hjälpa till vid projektering av solcellsanläggningar, laddplatser för elfordon och andra åtgärder för ett minskat energibehov.

– I vår monter hade vi möjlighet att ge individuell rådgivning till bostadsrättsföreningar, vägledde dem i deras energiarbete och gav tips om olika finansieringsmöjligheter i samband med projekt för energieffektivisering, berättar Jan Alam, även han projektledare på Energikontor Väst.

 

Uppskattade nätverk inom energieffektivisering
Energikontor Väst samordnar nätverk för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill veta mer om energieffektivisering och ta lärdom av varandra. Nätverken är ett sätt att bygga och förmedla kunskap genom ”Best Practice”. Under 2021 kommer nätverksträffar att hållas med allt från inspirationsföreläsningar till finansieringsmöjligheter och goda exempel från deltagande företag.

– Genom våra uppskattade nätverk kopplar vi samman företag för att underlätta deras arbetet med energiåtgärder och frågor. Som energikontor är vi en oberoende part som har möjlighet att hjälpa till när det gäller förmedling av kontakter, teknisk rådgivning, granskning av offerter och administration vid olika typer av bidrag. Vi ser fram emot att fortsätta vårt nätverksarbete under nästa år avslutar Pedram Farhang, projektledare på Energikontor Väst.