– Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Genom att kroka arm i arbetet hoppas vi tillsammans kunna nå längre i kommunernas klimatarbete och nå våra gemensamma mål till år 2030, säger Maria Eléhn, projektledare på Energikontor Väst.

För ungefär ett år sedan genomfördes en enkät till alla undertecknare av Klimat 2030 där det framkom kommunerna önskar stöd i sitt klimatarbete. För att hjälpa kommunerna togs det fram en lista på 20 konkreta och beprövade åtgärder som ger stor utsläppsminskning och som är genomförbara under ett år.

Satsningen kommunicerades till alla 49 kommuner i regionen via både kommunalförbundens direktioner och via Energikontor Västs nätverk för miljöstrateger. I juni bjöds alla kommunstyrelser in för att anta löften senast den 1 december. Varje kommun bestämmer själva vilka och hur många löften de vill anta för genomförande under 2021.

Lansering och tillkännagivande av löftena

Imorgon den 16 december arrangeras den digitala lanseringen av denna satsning där landshövdingen Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften.

Under lanseringen kommer även Johan Kuylenstierna (ny ordförande i klimatpolitiska rådet) och Svante Axelsson (nationell samordnare Fossilfritt Sverige) att medverka. Därutöver visas en visualisering av den klimatnytta som alla kommuner tillsammans kan åstadkomma.

Kommunerna stöttas i sitt arbete

Under 2021 kommer Klimat 2030 stötta kommunerna i genomförandet. Med hjälp av samordnare inom varje fokusområde, transporter, cirkulära tjänster, byggnation, mat och energi, kommer kommunerna bland annat att få möjlighet att delta på workshops för konkreta råd och goda exempel.

Energikontor Väst ansvarar för löftena om energifrågor

Energikontor Väst har en aktiv roll i Klimat 2030 och kommer under 2021 att ansvara för löftena om energifrågor, så som solenergi, förnybar energi, upphandling och koldioxidbudget.

– Energikontor Väst har som andra energikontor runt om i Sverige uppdrag att arbeta med energieffektiviseringar och övergång till förnybar energi. Vi samordnar dessutom Kommunnätverket för hållbar utveckling som samlar 36 av länets 49 kommuner i samtal kring miljöstrategi, hållbar upphandling, energiplanering och koldioxidbudget. Tack vare detta kan vi arrangera workshops för konkreta råd och goda exempel kommuner emellan och bjuda in relevanta sakkunniga inom respektive område, säger Maria Eléhn, projektledare på Energikontor Väst.

– Vi ser fram emot fortsättningen och önskar alla som vill välkomna till lanseringen, avslutar Maria.

https://klimat2030.se/klimatloften/