Målet är att hitta rätt produkt för rätt plats. Bland annat kommer Västra Götalands kommunala Energi- och klimatrådgivare och arbetet här i solplattformen SoliVäst kunna ha nytta av detta och vi följer med spänning resultaten!

Se filmen om vad som testas och hur!
Testen utförs av RISE i Borås på uppdrag av Energimyndigheten.