Klimat 2030 innefattar fyra fokusområden; Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Genom samordnare för respektive fokusområde får kommunerna tillgång till konkreta råd, kunskap och nätverk för att lyckas i sitt genomförandearbete.

– Redan nu uppges det att 220 klimatlöften runt om i Västra Götalandsregionen är genomförda, vilket är fantastiskt. Det ger oss en bank av goda exempel och innebär dessutom att kommunerna än mer kan hjälpa varandra för att tillsammans nå längre i klimatarbetet, säger Maria Eléhn, samordnare och projektledare på Energikontor Väst.

Fyra löften får stöttning av Energikontor Väst

Energikontor Väst stöttar kommunerna i fyra löften, koldioxidbudget, förnybar el, klimatkrav i upphandling samt solenergi.

– Sol i Väst är en regional samverkansplattform för solenergibranschen som drivs av oss på Energikontor Väst. Här samlar vi kommuner, fastighets- och markägare, energibolag samt marknadsaktörer för att tillsammans arbeta för det gemensamma målet att öka utnyttjandet och av solen som energikälla i Västra Götaland. Med Klimat 2030 hoppas vi på att solenergiarbetet får en skjuts på vägen, säger Anna Derneryd, projektledare på Energikontor Väst.

Webbinarium för kommunerna att ta del av

Inom varje löfte bjuder Energikontor Väst in till minst ett webbinarium där det kommer att ges råd och verktyg för kommunerna att ta del av.

Först ut är den digitala workshopen – ”Koldioxidbudget, vad är det?” som anordnas tillsammans med Västra Götalandsregionen den 1 mars. Workshopen följs upp den 23 mars med ett webbinarium om verktyg kring just koldioxidbudget.

Den 18 mars bjuds det in till webbinarium om förnybar el. Då utlovas svar på frågor som; vad menar vi med förnybar el och hur bidrar efterfrågan på förnybar el till klimatmålen? Liksom frågor om vad som är skillnad på förnybar el och Bra Miljöval i kommunens elavtal och hur kriterierna för Bra Miljöval omarbetas under 2021?

Upphandlingslöftet diskuteras under en digital workshop den 30 mars och genomförs tillsammans med Göteborgsregionen. Workshopen kommer att ha fokus på organisering, analysering och prioritering för klimatkrav i upphandling.

Sist ut, den 15 april, är ett webbinarium om solenergi. Då ges en lägesuppdatering av solenergiområdet samt exemplifierar hur kommuner kan arbeta med frågan.

Ett spännande år framför oss

– Vi ser fram emot ett intensivt och spännande år tillsammans med kommunerna och deras arbete att nå klimatmålen, självklart finns vi på Energikontor Väst tillgängliga under hela året för att bistå med råd och stöd, avslutar Maria Eléhn, samordnare och projektledare på Energikontor Väst.