̶ Vi har ont om tid för att hinna med den omställning som måste ske innan 2030. Industrin utgör en betydande del av landets ekonomi och ligger till grund för mycket av vår välfärd – inte minst här i Västsverige – och den står nu inför stora utmaningar. Samtidigt är vi mitt i en klimatkris som gör att vi snabbt måste öka skala och tempo i införandet av effektiva och hållbara lösningar, säger Martin Wänblom, vd för Innovatum Science Park.

Industriell teknik för snabbare omställning

Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken står vi nu i den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, med automation, digitalisering och resurseffektivare teknologier som kan tillämpas inom många olika områden.

̶ Genom en tydlig kraftsamling kring industriell teknik blir vi starkare, tillsammans med näringslivet, Högskolan Väst, och andra samverkansparter, att verkligen göra skillnad. Det oavsett var teknologierna tillämpas, om det så är inom flyg-, trä- eller sjömatsindustrin. Målsättningen är att bidra till utvecklingen i hela regionen och längre ändå, säger Martin.

̶ Digitaliseringen formar nu framtidens samhälle allt mer. Vi är på väg i en omvälvande utveckling, inte minst för energisektorn. Ju mer komplex vårt energisystem blir desto viktigare blir digitala verktyg och lösningar. Detta innefattar alla delar av energisystemet: produktion, distribution, lagring och användning, säger Mats Bjälkholm, verksamhetsledare på Energikontor Väst.

Nytt namn och ny logga

I samband med uppväxlingen inom industriell teknik, kommer projekt-och startupverksamheten inom Innovatumkoncernen samlas under varumärket Innovatum Science Park. Med det ansluter sig verksamheten till samma namnformat som regionens övriga fem science parks.

̶ Förhoppningen är att människor med innovativa idéer fortsätter att söka sig till oss och att de vet att vi är starka inom industriell teknik. Vi ska ha ett Science Park-erbjudande som är tydligt och som knyter ihop utvecklingsprojekt och utmaningsområden med våra startupföretag. Då hjälper vi till att skapa förmåga, innovationskraft och effektivitet i omställningsarbetet, avslutar Martin Wänblom, vd för Innovatum Science Park.

Om Innovatum Science Park

Energikontor Väst och Wargön Innovation ingår i Innovatum Science Park. Sedan snart 25 år tillbaka har Innovatum Science Park hjälpt företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Idag är fler än 300 företag engagerade i verksamheten som bland annat erbjuder test- och demomiljöer, en startupinkubator, utvecklingsprojekt, olika företagsnätverk, events och ett community för entreprenörer.

Innovatumkoncernen omfattar även Innovatum Science Center och Saab Car Museum.