Hållbarhetsspecialisten Elenor Kroge, på Upphandlingsmyndigheten, inledde förmiddagen med att ställa frågan ”Kan offentlig upphandling användas för att nå klimatmålen?”. Ja, hållbara konsumtions- och produktionsmönster är nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa och offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till denna utveckling.

Den offentliga sektorn bör vara ledande i att bidra till innovativ, nutida och hållbar samhällsutveckling. För att möjliggöra det erbjuder Upphandlingsmyndigheten olika stöd, så som hållbarhetskriterier inom åtta områden och stöd kring till exempel cirkulär ekonomi och hållbar plastanvändning. De har även en frågeservice och en frågeportal samt analysstöd för till exempel spendanalys och miljöspendanalys att ta hjälp av.

Från otydliga styrdokument till mest nytta för pengarna

Konkreta exempel från verkligheten bjöd Anna Hallin och Pernilla Alström från Kungsbacka kommun på när de berättade som sin resa. Från att vara en organisation med otydliga styrdokument och ingen samlad hållbarhetskompetens, till att arbeta långsiktigt och medvetet för att styra verksamheternas inköp mot kommunens mål och göra mest nytta för pengarna.

Framgångsfaktorer som pekades ut var till exempel samarbete, kunskapshöjning och ett förändrat förhållnings- och arbetssätt. Anna och Pernilla avslutade med orden ”Upphandling är ett viktigt verktyg, men ha inte övertro till vad som kan åstadkommas. Hållbarhet bygger vi tillsammans!”

Anpassa förutsättningarna efter avtal

Lisa Järner från Mölndals Stad, gav konkreta exempel kring rutiner och verktyg som ger verksamheterna möjlighet att tillsammans hitta vilka upphandlingar som kommunen kan och bör ställa krav i och hur kraven ska följas upp.

I Göteborgs Stad upphandlas varor och tjänster för drygt 25 miljarder kronor varav ca 6 miljarder på ramavtal. Deras hållbarhetschef Linda Nilsson berättade om hur de arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan som den offentliga konsumtionen innebär. Hon betonade vikten av att kraven anpassas efter förutsättningarna för varje avtal och att det viktigast av allt är att följa upp

Viktigt arbete för att nå klimatmålen

Maria Eléhn, projektledare på Energikontor Väst, är en av samordnarna för Klimat 2030 och var med och arrangerade webbinariet.

– Jag hoppas detta var en inspirerande och givande förmiddag för de cirka 30 kommuner som var med. Vi undersöker nu hur vi kan arbeta framöver för att stötta kommunerna ytterligare i deras viktiga arbete och underlätta utifrån de nycklar vi fick; samarbete, kunskapshöjning, krav och uppföljning.

Klimat 2030

Webbinariet var en del i den stöttning som ges inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och arrangerades av Energikontor Väst tillsammans med Göteborgsregionen. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som kommunerna i Västra Götalands län bjudits in att anta. Totalt har kommunerna antagit 326 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Klimat 2030 erbjuder stöd kopplat till varje klimatlöfte.

Vill du läsa mer gå in på:

Upphandlingsmyndighetens hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/

Kommunernas klimatlöften: https://klimat2030.se/klimatloften/