Deltagare på hugget

Gruppen, som i dagsläget består av representanter från nio kommuner och lärosäten, förvaltar ett samlat kapital på flera miljarder svenska kronor.

– Det är ovanligt och inspirerande att sitta tillsammans med finanschefer, placerare och controllers som alla är ivriga att hitta sätt att få de pengar de ansvarar för att bidra till klimatomställningen. Det kan handla om att välja kapitalförvaltare med grönare profil, stötta utvecklingen av förnybara och fossilfria energikällor eller få till ännu skarpare miljöprofil på stora infrastrukturprojekt som genomförs. Framförallt handlar det om samverkan, dialog, kunskap och djärva ambitioner, säger Nardono Nimpuno, innovationsledare på Energikontor Väst som driver projektet HOPE.

 

Här kan du läsa mer om projektet.