Solenergin har stadigt ökat sedan 2016. Förra året fanns 66 000 solanläggningar i Sverige – en ökning med 50 procent jämfört med 2019. Skövde är en av kommunerna som har fått rejäl fart på utvecklingen och som de senaste fem åren har installerat 20 anläggningar.

Ludvig Isaksson på Skövde kommun pekar ut tre framgångsfaktorer. Att medverka i Sol i Väst och att bilda ett mindre nätverk internt i kommunen med olika kompetenser som behövs för att möjliggöra utvecklingen har varit en viktig del. Den andra faktorn har varit att sätta tydliga målsättningar, till exempel att solceller ska beaktas vid alla nya byggprojekt och att solceller är en del i att nå kommunens egna energi- och klimatmål. Det har resulterat i att solceller installerats vid nästan all nybyggnation det senaste året.

 – En annan viktig del har varit att se utvecklingen som en resa som man driver tillsammans. Då blir solenergi en fråga för kommunen som organisation och inte bara för enskilda medarbetare, berättar Ludvig.

Just kommunerna har en viktig roll att spela framöver. Det menar Anna Werner, VD på branschföreningen för Svensk Solenergi.

 – Kommunerna är på många sätt väl rustade. De har bland annat tillgång till resurser, kunskap och mark samtidigt som de har stöd i form av Adda Inköpscentral, säger Anna.

Större solcellsansläggningar på mark efterfrågas alltmer och i Herrljunga kommun finns ett pilotprojekt om Solbruksplaner som har genomförts av Uppsala universitet och Herrljunga Elektriska. Målet har varit att ta fram ett kartbaserat webbverktyg med olika informationslager som kan användas i dialoger med projektörer, markägare och andra intressenter kring solcellsparker. Verktyget ökar möjligheten att arbeta proaktivt. Genom att använda metodiken så ökar vi chansen att vi når klimatmålen lite snabbare.

Webbverktyget ger möjlighet för kommunen och elnätsbolaget att visa lämpliga markområden och på så sätt styra var parkerna byggs. Man kan titta på lämplig mark från början i stället för att undersöka saken vid varje förfrågan. Verktyget hjälper också till att öka förståelsen och intresset för lokal energiproduktion, säger David Lingfors från Uppsala universitet.

Energikontor Väst driver en samverkansplattform för solenergiarbete i Västsverige, finansierad av Västra Götalandsregionen. Det övergripande syftet med plattformen är att arbeta för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och ökat utnyttjande av solel. Vi vill vara en möjliggörare som stöttar aktörer och driver utvecklingen framåt.

Under våren 2021 tittar projektet Sol i Väst lite djupare på större solparker i Västra Götalandsregionen. Vill du diskutera solenergi?  Hör av dig till Energikontor Väst.