Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

I Västra Götaland har alla kommuner en Energi- och klimatrådgivare som DU kan kontakta för oberoende och kostnadsfria råd! Våra rådgivare har koll på alla regler och är duktiga på energisystem. De kommer gärna hem till dig eller till ditt företag och diskuterar helt oberoende, bästa lösningen utifrån just era förutsättningar. Rådgivningen är en kommunal tjänst som är helt kostnadsfri.