[Detta är en artikel från www.energikontorensverige.se]

Solenergi framtidens energikälla

Solenergi kallas ibland framtidens energikälla – och det finns en enorm potential. På bara ett par timmar tar vår planet emot en mängd energi som motsvarar hela världens årsförbrukning. Detta innebär att vi skulle lösa elkrisen om vi lyckas tillvarata endast en tiotusendel av solenergin. Även om produktion och installation innebär initiala kostnader och miljöpåfrestningar är påverkan från solenergi i jämförelse med fossila bränslen obefintlig. Energiåtgången från tillverkning, transport och underhåll ersätter solcellerna redan efter 2-3 år och sedan genererar de 4–12 gånger så mycket energi under sin drifttid.

Vad gör vi på energikontoren?

I vår jakt på ett elektrifierat och fossilfritt Sverige kommer solenergi att spela en viktig roll i framtiden. Tack vare förnybara energikällor som solen kommer vi i framtiden inte att behöva använda oss av begränsade resurser som kol, olja eller kärnkraft. Energikontoren driver på utvecklingen genom olika regionala projekt, nätverk och kampanjer som främjar kunskap och investeringar i solcellsanläggningar. Satsningarna kan också handla om att kartlägga och undersöka förutsättningarna inom mer specifika frågor, exempelvis kring brandsäkerhet, bygglovshantering eller avfallshantering. Vi bevakar också regler och ekonomiska stödsystem såväl nationellt som inom EU.

Stöd och rådgivning

Tillsammans med energi- och klimatrådgivningen erbjuder vi rådgivning och stöd till organisationer och privatpersoner som är redo att ta nästa stora steg in i framtiden. Vill du veta när du uppnår lönsamhet med solenergi?
Testa gärna Energikalkylen!