Det är förstås en bred palett av bakomliggande förklaringar till detta, men en central del handlar om den europeiska tillgången till naturgas när hjulen börjar snurra igen efter pandemin. Kall vinter och låga lager har ökat behovet av import, en import som i sin tur inte varit så tillgänglig som hade behövts. Utbud och efterfrågan, helt enkelt. Men vad har då det europeiska naturgaspriset med svensk biogas att göra? Jo, eftersom en del företag valt att indexera sina inköpspriser på biogas till ett index som är kopplat till just priset på naturgas så har de exponerats fullt ut. I Västsverige har vi en gasledning som i många fall tjänar oss väl, men i den här situationen kan vi också se att de som säljer endast inhemskt producerad biogas och inte varit kopplat till det europeiska gaspriset heller inte behövt justera sin priser vid pump i nämnvärd omfattning. En tråkig situation för de som drabbas, såklart, men samtidigt ett kvitto på motståndskraften i inhemsk produktion av biogas!

Vi behöver få biogasmarknadsutredningens styrmedel på plats och snabbt öka produktionen av biogas i Sverige.