Precis innan jul skickade Biogas Väst ut årets sista nyhetsbrev som innehöll positiva nyheter för Biogasen i Sverige! En härlig julklapp såklart!

Den långa väntan är nu över. Under december 2021 klubbades ett flertal av både efterlängtade och länge diskuterade förslag igenom i riksdagen. Främst står det långsiktiga produktionsstödet som röstades igenom under onsdagen och innebär 500 miljoner kronor under 2022 följt av 700 miljoner 2023 och 2024.

Riksdagen avsatte också medel under 2022 för att införa en konverteringspremie och ekonomisk kompensation för merkostnaden vid besiktning av gasbilar.

Det framgår också att det införs ett driftstöd till bio-CCS, något som ytterligare borde väcka intresse för att inte bara producera metangas utan också ta tillvara koldioxiden. Flera biogasproducenter har redan detta som en central del i sin affärsmodell och vi har tidigare skrivit om hur just bio-CCS från biogas är en av de mest kostnadseffektiva sätten att fånga in och lagra koldioxid. Med onsdagens beslut hoppas vi att det tar ytterligare fart!

Riksdagen avsatte också medel för Klimatklivet, som glädjande nog meddelade att de fortsättningsvis också kommer att kunna ge stöd till biogasanläggningar för elproduktion, något som ger inte minst lantbrukare bättre förutsättningar att lokalt sluta både kretsloppen för näringsämnen och energi.

Läs mer här.