Klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden är två stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Här har våra kommuner en mycket viktig roll att fylla. Genom Kommunnätverket för hållbar utveckling och med avstamp i Agenda 2030, Klimat 2030 och Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland får hållbarhetsarbetet värdefullt stöd och driv.

Uppväxling av gemensam kompetens

– Genom nätverket växlar vi upp den gemensamma kompetens och erfarenhet som finns hos medverkande kommuner och bidrar därmed till att driva hållbarhetsarbetet framåt, säger Maj-Liz Hedendahl som är projektledare på Energikontor Väst och ansvarig för nätverket.

Idag deltar 36 av Västra Götalands 49 kommuner i nätverket som organiseras i tre fokusgrupper: Miljöstrategigruppen, Naturvårdsgruppen och Rättvis handel-gruppen. Kontinuerligt under året anordnas kunskapshöjande träffar och möten i respektive fokusgrupp. Då har deltagarna dels möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, dels få värdefull omvärldsbevakning och expertkunskap genom inbjudna föreläsare, något som är mycket uppskattat. Utbildningar och nätverksträffar skräddarsys utifrån de medverkande kommunernas behov och önskemål.

”Nätverket är en källa till inspiration. Det har även verkat problemlösande eftersom situationer som uppstår i ens egna kommun kan lösas med hjälp av andras erfarenheter”, skriver en av deltagarna i nätverkets årliga enkät.

Medborgardialog, stadsgrönska och tillitsbaserad styrning

Under våren kommer nätverkets träffar och möten bland annat fokusera på hur tillitsbaserad styrning fungerar i praktiken, hur medborgardialog kan vara till hjälp för hållbarhetsarbetet och hur stadsgrönska kan gynnas och fler naturområden skyddas till förmån för både djur, växter och friluftsliv.

– Vill din kommun vara med i kommunnätverket och ta del av kunskap och erfarenhetsutbyten, så är ni varmt välkommen att höra av dig mig, avslutar Maj-Liz Hedendahl på Energikontor Väst.