Sedan oktober 2021 deltar den kommunala Energi- och klimatrådgivningen i flera kommuner i Västra Götaland i det nationella projektet Hela Sverige laddar. Rådgivningen har anslutit sig till projektet för att man ser ett intresse och stort behov bland allmänheten att öka sina kunskapen om laddbara fordon och hur man går tillväga för att installera laddplatser.

– På Elbilens dag gör vi en kraftsamling för att göra oss extra tillgängliga för medborgare som vill veta mer om elbilar och hur man ska göra för att få till laddning. Ofta hör många av sig till rådgivningen för att ställa frågor eller bjuda in oss för hålla ett föredrag men nu vill vi synas lite extra för att ännu fler ska hitta rådgivningen, säger Maria Olsson, samordnare av Energi- och klimatrådgivarnätverket i Västra Götaland.

Laddning av fordon är fortfarande lite av ”hönan eller ägget”. För att folk ska kunna välja en elbil behöver det finnas en plats att ladda. Erfarenhetsmässigt sker över 90% av all elbilsladdning i hemmet eller på arbetsplatsen. Det är också där som Energi- och klimatrådgivningen fokuserar när det kommer till laddning.

– Även om andelen laddbara bilar än så länge utgör ca 7% av hela bilflottan så är numera omkring 50% av nybilsförsäljningen laddbara bilar. Det innebär att för många så är det första gången de står inför ett beslut att fixa en laddplats. Där kommer rådgivnigen in med oberoende och gratis rådgivning till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar säger Maria.

Passa på att träffa Energi- och klimatrådgivare i din kommun den 9 september eller under Mobilitetsveckan 16-22 september då det händer massor av aktiviteter på temat runt om i kommunerna!

Kika in på din kommuns webbplats för att se vad som händer i ditt närområde.