Temat för Mobilitetsdagen är smart mobilitet och elektrifiering. Under arrangemanget fylls Kungstorget, Sagaplan och Södra Hamngatan med olika aktörer som alla tillhandahåller alternativ för mer hållbara transporter.

Bakom Mobilitetsdagen står energi- och klimatrådgivarna i Uddevalla och Norra Bohuslän, Eva Ginstrup och Pål Kindblom, samt Uddevalla Energi.

  • Smart mobilitet och elektrifiering är viktiga pusselbitar på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Framtidens resande är här och består av en spännande mångfald av energieffektiva lösningar. Det är nu det händer, säger Eva.

Hon fortsätter:

  • Vi kommer att ha 24 elbilar för provkörning och även små elbilar för barn i en bana.

Pål är på plats bland elbilarna för oberoende och kostnadsfri rådgivning.

  • Jag tycker att det är intressant med den förändring som sker just nu inom bilindustrin och följer den utvecklingen noggrant. En viktig nyckel i omställningen mot en fossilfri framtid är elektrifiering av våra transporter, säger han.

Fokus på cykel

På torget hittar man LO Bikes med en mobil cykelverkstad. De är inhyrda för dagen och hos dem kan besökarna få gratis cykelservice.

  • Inne i städerna behövs fler lösningar än elbilar, då de tar så mycket plats. Därför måste vi tänka på andra transportmedel, så som cykel, ellastcyklar och gång. Det ger såväl bättre folkhälsa som bättre luft, säger Pål.

En mångfald av utställare

Uddevalla Energi, som är huvudsponsor för mobilitetsdagen, visar upp sina lösningar för elbilsladdning, solceller och elhandel samt svarar på frågor om utmaningarna med de höga elpriserna och elektrifieringen.

  • Vi tycker att det är viktigt med hållbar mobilitet i Uddevalla och har bland annat varit med och byggt upp det publika laddnätet här. Vi vill inspirera och sätta hållbar mobilitet på kartan, säger Fredrik Jostby, marknadschef på Uddevalla Energi.

Uddevalla Energi bjuder även på hoppborg, fiskedamm och italienskt kaffe.

På plats finns också en elbåt, elcyklar, eldrivna arbetsmaskiner, handverktyg och mycket mer.

  • Västtrafik kommer exempelvis och ställer upp en elbuss, där barnen får leka busschaufför. De demonstrerar dessutom en vikcykel och hur lätt det är att hantera dem, säger Eva.

För att hinna med all övrig rådgivning har man tagit in förstärkning av två rådgivare från grannkommunerna. Utöver detta kommer kommunens miljöstrateg och trafikplanerare och berättar om planerade åtgärder samt tar emot önskemål om cykelbanor och liknande från stadens invånare.

  • Kom till Kungstorget och hitta inspiration! Upptäck hur ditt nästa steg mot ett smart och elektrifierat samhälle kan se ut, säger Pål.

 

Mobilitetsdagen är en del av Europeiska Mobilitetsveckan, tidigare känd som Trafikantveckan. Den äger rum mellan 16 och 22 september varje år med syfte att uppmuntra och underlätta till klimatsmartare resor och transporter. 2022 deltar 36 länder och 1419 städer eller kommuner runt om i Europa.