Vi summerar ett spännande projekt där vi arbetat över landsgränserna med kollegorna i Norge och Danmark. På den svenska sidan är vi särskilt stolta över arbetet med Lokalförvaltningen i Göteborg där projektet Hoppets förskola varit en motor för vår gemensamma kunskapsutveckling inom klimateffektivt byggande.

På slutkonferensen berättade vår Peter Berg tillsammans med Hanna Ljungstedt om det vi lärt oss i projektet, en mix av teoretisk kunskap, best practices och exempel på praktisk tillämpning i byggprojektet för Hoppets förskola. Ett inspelat webbinar kan ses här!

 

Vad har vi gjort i projektet?

Vi har arbetat med kunskapsutveckling och med att göra kompetenshöjande insatser med fokus hållbart och klimateffektivt byggande.

Vi har drivit kommunnätverk för hållbart byggande i Västra Götaland.
Nätverkande var inte så lätt i pandemitider, men webbinarier blev snabbt ett bra verktyg att nå ut till målgrupperna hos såväl offentliga som privata aktörer. Våra 16 webbinarier har samlat drygt 1400 deltagare från 270 olika arbetsgivare och fler än 60 experter och byggsakkunniga har föreläst i våra forum. Den geografiska räckvidden har ökat väsentligt med de digitala verktygen. All kommunikation och dokumentation finns tillgänglig på projektets webbplats. Bland annat finns här alla webbinarier inspelade och möjliga att ta del av igen!

Vi har tagit fram kunskapspaket till stöd för hållbart byggande
Fem kunskapspaket till stöd för hållbart byggande är utvecklade genom projektet och förmedlar kunskaper inom olika områden. Expertis från CIT Energy Management, AFRY, Bengt Dahlgren AB, EnviroPlanning och White arkitekter har hjälpt till med kunskapspaketens innehåll. Rapporterna finns uppladdade och tillgängliga här!

Vi har utvecklat kunskapsmodellen för klimateffektivt byggande
Kunskapsmodellen beskriver byggandet utifrån 14 kunskapsområden. Den ger övergripande beskrivningar och erbjuder fördjupningar genom kunskapspaketen. Den delar också goda exempel och best practises samt berättar om S2C projektets egna erfarenheter och slutsatser. Modellen är webbaserad och tillgänglig på S2C projektets web här.

Nästa steg

Vi putsar nu på de sista detaljerna och på det administrativa avslutsarbetet. Sen är det dags för den avslutande resultatspridningen.

S2C är ett EU projekt med finansiering inom Interreg- ÖKS programmet. På den svenska sidan av projektet har vi också haft finansiering från Västra Götalandsregionen.