Hos Energimyndigheten hittar du mer information om situationen och tips på vad du själv kan göra.

Uppmaningarna är:

  • Använd el vid rätt tid på dygnet
  • Sänk värmen inomhus
  • Använd mindre varmvatten
  • Stäng av apparater och släck lampor
  • Täta ditt hus
  • Tänk efter vad du använder el till

Energimyndighetens frågor och svar om energiläget

Varför ska vi alla spara på el? Vad drar mest el i hemmet? Vad är orsaken till de höga elpriserna i Sverige? Varför är det så stor prisskillnad mellan våra fyra elområden? Varför exporterar Sverige en stor mängd el samtidigt som det inhemska elpriset stiger?

På Energimyndighetens webbplats hittar du vanliga frågor och svar om energiläget i Sverige.