Vad vi erbjuder

Genom att medverka i Omställningslyftet får företaget tillgång till expertstöd för energi-
arbetet och hjälp med att möta de specifika utmaningarna för en grön omställning.
Energikontor Väst erbjuder:

Individuell rådgivning

  • Platsbesök där vi går igenom företagets energisituation samt status för energiarbetet.
  • Vi analyserar företagets energianvändning och lämnar rekommendation till åtgärder för fortsatt arbete.
  • Bollplank – vi svarar på frågor, visar goda exempel och vägleder vidare för ytterligare expertis inom energiområdet.
  • Finansiella stöd – vi tipsar om tillgängliga stöd för konsultation och investeringar.

Nätverksträffar

Utveckla er energikompetens i samverkan med andra företag genom att delta i våra nätverksträffar, där ni också har möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och lösningar.

Den senaste kunskapen

Ta del av kunskapshöjande seminarier och webbinarier med expertis. Vi diskuterar metoder, tekniska lösningar och ger exempel på framgångsrikt energiarbete i andra företag.

Kontakta oss

Det är helt kostnadsfritt att delta i Omställningslyftet. Boka gärna ett möte med oss, på plats eller digitalt, för att prata mer om hur vi kan stötta er verksamhet på bästa sätt.


Energikontoren Sverige

Energikontor Väst deltar i Omställningslyftet tillsammans med fem andra regionala energikontor; Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Sydost och Energikontoret i Skåne.

Kort om Omställningslyftet

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning från affärsutvecklare, experter och forskare för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Det är en gemensam satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes (RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) och SuPr. Sammanlagt ska 150 miljoner användas för att hjälpa företag i klimatomställningen, projektet delfinansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).