5 februari 2023 lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd. I enlighet med uppdraget från regeringen utgår denna modell för elstöd från ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre.

I detta elstöd ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen.

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.
Den 19 januari fick Svenska kraftnät och försäkringskassan i uppdrag från regeringen att förbereda åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstödet när det har godkänts av Energimarknadsinspektionen.

Källa; aktuellenergi.se – Läs hela artikeln här