Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under januari – oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

­- Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens. De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet.

– Vi märker av att energifrågan är mycket mer intressant nu än tidigare. Det finns en helt annan vilja att göra förändringar och investeringar. Intresset hänger förstås till stor del ihop med att elen blivit dyrare. Men oavsett så blir nyttan med energieffektiviseringarna som görs bestående, det är bra! säger Maria Olsson, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen i Västra Götaland.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.

Läs hela rapporten här:

https://www.energimyndigheten.se/4941d8/globalassets/energieffektivisering_/jag-vill-energieffektivisera-mitt-foretag/dokument/fordjupad-uppfoljning-ekr-2022.pdf

Hur jobbar energi- och klimatrådgivarna? Läs om nyblivne husägaren Nicolas Polakof Cor i Malmö som fick hjälp av rådgivare Niklas Renfro:

https://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/en-riktigt-bra-tjanst-for-oss-husagare/

Kontaktpersoner: Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten, 016-544 20 63

Maria Olsson, regional utvecklingsledare på Energikontor Väst, maria.olsson@energikontorvast.se

Pedram Farhang Ströde, regional utvecklingsledare på Energikontor Väst, pedram.farhang@energikontorvast.se