För de som planerar för stora investeringar kopplat till beslut i de kommunala energiplanerna finns det möjlighet att söka medel för att utveckla ett investeringskoncept. Det är en typ av underlag för att kunna, det vill säga utreda hur man på bästa sätt ska ta lån eller söka stöd för att kunna förverkliga målsättningarna.

Öppet för ansökningar fram till 30 juni 2023 för alla svenska kommuner.

EUCF (European City Facility) är ett initiativ som finansieras av EU-programmet LIFE. Vid tre tillfällen under 2023–2024, öppnas ansökningsomgångar för ekonomiskt stöd som ska användas för att ge ökad kunskap kring möjliga finansieringsmöjligheter och ta fram ett investeringskoncept. Med den nya kunskapen ska kommunen kunna arbeta strategiskt och fatta medvetna beslut kring hur investeringar ska kunna finansieras.

Via detta väl genomarbetade investeringskoncept kan kommuner sedan få tillgång till finansiering via:

  • EFSI (europiska fonden för strategiska investeringar),
  • ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonderna),
  • olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA,
  • men även till Kommuninvest och lån via den privata sektorn.
  • Stödet ges för att kommunen ska utveckla ett ”investeringskoncept”/en finansieringsmodell som skapar möjlighet genomföra beslutade insatser i energi- och klimatplaner (dvs inget stöd till själva investeringen).
  • Denna ansökningsomgång är öppen från 28 april och stänger 30 juni 2023, kl. 17:30 CEST.
  • Ansökningar kan skickas in löpande under de 2 månader utlysningen är öppen.
  • Beviljat stöd är 60 000 € (klumpsumma).
  • Kommuner kan ansöka själva eller tillsammans i grupp.

Korta fakta:

European City Facility startades 2020 och har nu påbörjat sin andra omgång. Från 2020–2024 finansierades projektet av EU:s Horisont 2020 och från 2023-2027 av EU:s Life-program.

Energikontor Syd är nationell kontaktpunkt för EUCF. Se det inspelat webbinariet från den 3 maj och ladda ned presentationen som PDF om stödet och ansökningsprocessen. Den 24 maj hålls ett webbinarium som handlar om vad ett investeringskoncept ska innehålla och vad det innebär att ta fram ett sådant.