Energiproduktion från sol och vind är väderberoende och alltså inte planerbara på samma sätt som andra eltekniker som vattenkraft, kraftvärme och el från biogasanläggningar. Å andra sidan är det idag relativt enkelt att göra prognoser på kort sikt utifrån lokala och regionala väderprognoser vilket underlättar för planering av elproduktion och elsystemet. Vidare finns en stark så kallad komplementaritet mellan sol och vind. När solen lyser som mest brukar det inte vara så blåsigt och vinden tilltar eller avtar i samband med gryning och skymning.

En internationell trend är så kallade hybridparker, sol- och vindkraft samlokaliseras. Ofta kombineras elproduktionen även med någon form av energilagring, som batterier eller vätgasproduktion. På så sätt kan hybridparken ge en jämnare elleverans till nätet. Dessutom är det kostnadseffektivt att dela på samma infrastruktur, till exempel tillgången till elnät.

Viktigaste fördelarna

  • Kostnadsbesparingar – både kapital- och driftskostnader kan minskas genom att dela befintlig infrastruktur och mark. Att kombinera lagring och produktion tillåter effektivare utnyttjande av ansluten nätkapacitet eller mindre ansluten nätkapacitet.
  • Snabbare nätanslutning – för närvarande kan processen för nätanslutning ta lång tid om nätet är ansträngt. Genom samlokalisering kan man eventuellt ansluta mycket tidigare genom att använda en befintlig nätanslutning.
  • Intäktsstapling – batterier eller annan energilagring kan användas för att undvika överkapacitet mot nätanslutning eller flytta elproduktion till nätet från när priserna är låga till tider när priserna är högra. Med hybridparker med batterier ökar också möjligheten att delta inom flexibilitets- och stödtjänster
  • Tillstånd – en gemensam process för tillstånd genom samlokalisering kan både förenkla och minska resurser för tillstånd än vad som skulle varit fallet för separata anläggningar. Detta gäller både för energiaktören och tillståndsmyndigheten.

Vill du veta mer? Klicka på länken och ta del av hela översikten författad av Mats Bjälkholm inom projektet Power Väst.