Biogasens utmaningar och möjligheter diskuteras i Brålanda

En fullspäckad och inspirerande workshop om biogas ägde rum den 11 oktober 2023 på Nuntorp Gård i Brålanda. Eventet, som var en del av en serie om tre workshops runt om i Västra Götaland, sammanförde en mångfald av intressenter för att diskutera de utmaningar och möjligheter som präglar biogasens framtid i regionen.

Workshopen inleddes med ett varmt välkomnande från de lokala arrangörerna, Lars Svensson från Agro Väst, Tobias Källqvist från Fyrbodals kommunalförbund och Thomas Forslin från Det goda livet i Dalsland. Därefter tog Maria Olsson från Energikontor Väst som driver Biozeprojektet och Bo Ramberg från Biogas Samverkan Syd Väst över för att berätta om projektens arbete och visioner inom biogasområdet.

Bo Carlsson från kommunstyrelsen och nätbolaget i Vänersborgs kommun delade sina insikter om biogasens betydelse i kommunens energiplanering, vilket bidrog till en mer konkret bild av biogasens roll på lokal nivå.

Aktuella Nyheter och Forskningsresultat

Efter presentationerna diskuterades de senaste nyheterna inom biogasområdet av Bo Ramberg från BiogasSSV. Han belyste bland annat skattebefrielser, gödselgasstöd, uppgraderingsstöd och efterfrågan på biogas, vilket satte tonen för dagens diskussioner.

Dagen innehöll även en fördjupning om lantbrukets roll i biogasproduktionen. Bo Ramberg presenterade en sammanfattning av RISE potentialstudie från 2022, medan Alejandro Barrios Latorre från SLU talade om biogassubstrat inom lantbruket i Västra Götaland. Sven-Erik Svensson från SLU Partnerskap Alnarp och Karin Tonderski från Linköping Universitet bidrog med sina insikter om hur olika aspekter av lantbruket kan påverka biogasproduktionen.

Kommunernas Roll och Framtidsspaningar

Workshopen avslutades med en diskussion om kommunernas och länsstyrelsens övergripande samhällsplanering med inverkan på biogasens roll. Tobias Källqvist från Fyrbodals kommunalförbund talade om avfallsplaner, mastavfallsinsamling och tillgängliga etableringsplatser, medan Magnus Kuschel från Bioze-projektet och Bo Ramberg från BiogasSSV delade sina perspektiv på energiplaner, klimatklivsstöd och tillståndsprocesser.

Representanter från närvarande biogasbolag reflekterade över vad som gör en kommun attraktiv för biogasproducenter och var framtida produktionsanläggningar kan komma att etableras.

Efter en intensiv och givande förmiddag avslutades workshopen med lunch är diskussionerna fortsatte och gav möjlighet till ytterligare nätverkande.

En framgångsrik dag för Biogasens framtid

Workshopen i Brålanda visade på det stora engagemang och intresse som finns för biogasens utveckling i Västra Götaland. Genom att samla olika aktörer från både offentlig och privat sektor skapades en plattform för kunskapsutbyte och framtidsspaningar, vilket är avgörande för att forma en hållbar och effektiv biogasproduktion i regionen.

 

Workshoparna i Västra Götaland tar upp viktiga aspekter av biogasens roll och potential i regionen. Initiativet syftar till att öka kunskapen bland kommuner, lantbrukare och andra intressenter om biogasens möjligheter och utmaningar. Deltagarna inkluderar biogaskonsumenter, producenter, lantbrukare och kommunala aktörer inom miljö och klimat. Programmet innehåller presentationer om senaste utvecklingen inom biogasområdet, med fokus på skattebefrielse, gödselgasstöd och klimatklivet. Diskussioner berör även tillgängliga substrat från lantbruket och kommunernas roll i biogasens framtid. Evenemanget representerar en viktig plattform för att främja hållbar biogasproduktion och samarbete i regionen.