Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Låt fakta styra ditt energiarbete

Styrning och beslut baserade på fakta är rätt, också i energiarbetet. I ett framgångsrikt energiarbete gäller det att ta fram, sammanställa och analysera verksamhetens energifakta så att rätt slutsatser kan dras. Källor till energifakta är många. Fakturor på el och bränslen, historik och realtidsdata från räkneverk och mätare, eller data från uppkopplade anläggningar till våra överordnade system som några exempel. Energidata samlad över tid ger energistatistik som ytterligare fakta att relatera till. Men det krävs mer för att bygga grund till beslut och styrning.

Ta stora steg i energieffektiviseringen av fastigheterna!

På vårt webinar ”Så gör du rätt energiåtgärder vid renoveringen” berättade vi om konceptet för ”Totalmetodiken” som ett systematiskt angreppssätt för arbete med energieffektivisering. Vi nosade på lite av det som pågår inom på forskningen och vi fick se exempel på hur lösningar inom digitalisering och automation förbättrar styrning av värme och ventilation, för energibesparing och för bättre klimatkomfort. Vi tittade också på ett par riktigt goda exempel från energirenoveringar av fastigheter i miljonprogrammet.