Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Hållbart bygg – Hur säkras energieffektivitet i byggskedet?

Intresset att utveckla byggskedet för en lägre klimatpåverkan är stort. Så också hos oss i byggprojektet S2C. Omställningen till fossil- och utsläppsfria byggarbetsplatser börjar ta fart. Frågor om ökad resurseffektivitet hörs allt oftare - hur kan vi minska kassationer och spill, hur utvecklar vi cirkulära flöden på restströmmar och hur blir vi bättre på avfallssorteringen? Till resurseffektivitet hör också energifrågorna - hur blir vi energisnåla när vi bygger?