Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Ställ krav för hållbart byggande!

I projektet S2C arbetar vi för att påskynda utvecklingen inom hållbart offentligt byggande, bland annat genom att starta samverkan mellan kommunerna inom Västra Götaland. I förra veckan höll vi webinariet ”Från livscykelanalys till klimatdeklaration” där 50 personer från ungefär hälften av regionens kommuner deltog. Ett särskilt fokus var hur klimatkrav och krav på klimatberäkningar kan ställas vid byggandet av flerbostadshus, vilket också giltigt vid byggande generellt.