Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Ta stora steg i energieffektiviseringen av fastigheterna!

På vårt webinar ”Så gör du rätt energiåtgärder vid renoveringen” berättade vi om konceptet för ”Totalmetodiken” som ett systematiskt angreppssätt för arbete med energieffektivisering. Vi nosade på lite av det som pågår inom på forskningen och vi fick se exempel på hur lösningar inom digitalisering och automation förbättrar styrning av värme och ventilation, för energibesparing och för bättre klimatkomfort. Vi tittade också på ett par riktigt goda exempel från energirenoveringar av fastigheter i miljonprogrammet.

Hållbart bygg – Hur säkras energieffektivitet i byggskedet?

Intresset att utveckla byggskedet för en lägre klimatpåverkan är stort. Så också hos oss i byggprojektet S2C. Omställningen till fossil- och utsläppsfria byggarbetsplatser börjar ta fart. Frågor om ökad resurseffektivitet hörs allt oftare - hur kan vi minska kassationer och spill, hur utvecklar vi cirkulära flöden på restströmmar och hur blir vi bättre på avfallssorteringen? Till resurseffektivitet hör också energifrågorna - hur blir vi energisnåla när vi bygger?