Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Miljöcertifiering som stöd för hållbar nyproduktion och förvaltning

System för miljöcertifiering driver på många sätt utveckling för hållbart byggande och grund för hållbar förvaltning. Vårt webbinar den 22 juni berättade allmänt om system för miljöcertifiering och gav en översikt till några av alla de system som finns på marknaden. Vi tittade specifikt på systemen NollCO2 och Miljöbyggnad iDrift och vi tog även del av erfarenheter från tillämpningen av system i olika projekt.

Låt fakta styra ditt energiarbete

Faktabaserat energiarbete var temat vid förra veckans webbinar. Vi tog hjälp av Björn Rinde från AFRY för att diskutera hur man sätter mål, följer upp och visualiserar samt styr insatserna i energiarbetet. Magnus Johansson på Orkla Foods i Kungshamn gav exempel på hur de genom ”VERA” konceptet driver sitt energi- och hållbarhetsarbete på fabriken. Läs vår summering nedan eller gå direkt till inspelningen av vårt webbinar här!

Låt fakta styra ditt energiarbete

Styrning och beslut baserade på fakta är rätt, också i energiarbetet. I ett framgångsrikt energiarbete gäller det att ta fram, sammanställa och analysera verksamhetens energifakta så att rätt slutsatser kan dras. Källor till energifakta är många. Fakturor på el och bränslen, historik och realtidsdata från räkneverk och mätare, eller data från uppkopplade anläggningar till våra överordnade system som några exempel. Energidata samlad över tid ger energistatistik som ytterligare fakta att relatera till. Men det krävs mer för att bygga grund till beslut och styrning.