Energieffektivisering är lönsamt och nödvändigt, inte minst ur klimatsynpunkt. Många enkla åtgärder finns att göra, det gäller bara att se dem och att prioritera dem för införande. Lite svårare blir det när energieffektiviserande åtgärder inte möter de vanliga företagsekonomiska kraven på exempelvis återbetalningstid.

– Då måste vi våga tänka mera långsiktigt när vi gör lönsamhetsberäkningar och fattar våra beslut. Det handlar också om att verkligen väga in och värdera alla positiva sidoeffekter av energieffektiviseringen i beslutsunderlagen, säger Peter Berg, Innovationsledare inom energieffektivisering på Energikontor Väst.

Många olika åtgärder minskar energiförbrukningen

Energiförbrukningen kan minskas genom tekniska åtgärder som att välja lösningar och produkter med låg energiförbrukning, men också genom att ständigt förbättra befintliga anläggningar genom driftoptimering och underhåll. Slutligen har kultur och beteende stor inverkan på energiförbrukningen.

– Vi måste låta energifrågan vara ständigt närvarande och prioriterad. Göra förbättringar i det dagliga och större insatser på lite längre sikt. Med ett systematiskt energiarbete bygger vi förutsättningar för uthållig och framgångsrik energieffektivisering, fortsätter Peter Berg.

Samverkan och erfarenhetsutbyte kan stötta regionens företag

Just nu pågår en branschöverskridande behovs- och intresseinventering inom energiarbete med industriföretag runt om i regionen. Tillsammans med en kompetenskartläggning sätts riktlinjerna för en kommande samverkan och där finns det plats för fler företag att vara med. På sikt ska samverkansinsatserna leda till mer formella nätverk för energiarbete men också till finansierade utvecklingsprojekt som kan stötta regionens industriföretag ytterligare.

– Vi vet att samverkan och erfarenhetsdelning är mycket nyttigt. Om vi utgår från best practises kan vi starta på rätt ruta på spelplanen och ta utvecklingen därifrån, avslutar Peter Berg.

Webbinarie om systematiskt energiarbete 11 februari

Den 11 februari kl. 9.00 är ni välkomna att delta i webbinariet, gå in och anmäl er redan idag:
Industrisamverkan – Nästa växel i ditt energiarbete?