Modellen baseras till stor del på omvärldsanalys. I några utvecklas särskilda kunskapspaket genom expertis som anlitas av projektet. Genom projektparternas egna byggprojekt – praktikfallen Hoppets förskola i Göteborg, Fagskolen/ Tannklinik i Agder kommune i Norge och Stigsborg Børne- og Ungeunivers i Aalborg Danmark kompletteras bilden med parternas kunskaper, erfarenheter och slutsatser.

Modellen tänks i första hand stötta den offentliga beställaren, men är tillämplig för alla de som arbetar med byggandet. För en snabbare omställning av byggandet krävs samverkan mellan olika kompetenser och olika aktörer i högre grad än idag. En förhoppning är att innehållet ska kunna användas för att stärka dialog och samarbete mellan beställare, leverantörer och byggsakkunniga och på så sätt påskynda omställningen inom byggandet.

Modellen bygger på olika sätt bred förståelse för klimateffektivt byggande, men har ingen ambition att vara komplett utan speglar de områden projektet arbetat med genom egna insatser eller i omvärldsbevakningen. I våra kommande aktiviteter berättar vi mer om modellen och om de olika kunskapspaketen som är ryggraden innehållsmässigt.

Läs om våra kunskapspaket och var med när de presenteras!

  • Energieffektiv byggproduktion utvecklades av Chalmers Industriteknik Energy Management och handlar om byggskedet med fokus på byggarbetsplatsens energianvändning. Kunskapspaketet är klart och presenterades på webbinar den 23 november förra året. Se det på länken här. Läs vår sammanfattning.
  • Arkitektur, konstruktionslösningar och materialval för minskad klimatpåverkan är ett kunskapspaket som utvecklas av Bengt Dahlgren i Göteborg. Rapporten börjar bli klar och ett webbinar den 16 mars klockan 10-11:30 ska berätta om innehållet. För den vetgirige finns sedan tidigare finns guiden för klimateffektivt byggande tillgänglig genom Lokalförvaltningen i Göteborgs stad i S2C projektet. Intressant läsning! Det finns även ett inspelat webbinar att ta del av!
  • Energieffektiva byggnader, teknikval och drift är under utveckling genom AFRY. Rapporten är under färdigställande och tillgänglig för läsning inom kort. Tre webbinarier kommer att berätta om innehållet. Det första presentationstillfället hölls den 10 februari och finns inspelat här. Nästa tillfälle är den 23 mars klockan 13-14:30 och har temat ”Energieffektivt byggande – beställarens ansvar och delaktighet”. Det avslutande webbinaret hålls i slutet av mars. Då är det teknikfokus genom temat ”Smart styrning i fastighetsautomationen, lokal elproduktion och energilagring”.

Ytterligare två kunskapspaket är nu under uppstart och vi återkommer med mer info om dem längre fram. Presentation av dessa kommer huvudsakligen att ske under april månad;

  • ”Offentligt byggande i tidigt skede med fokus på klimat och miljö” – Enviro Planning.
  • ”Arbetssätt och kompetenser till stöd för hållbart byggande” – White arkitekter.

Som framgår finns mycket på agendan och vi ser fram emot en spännande vårvinter och vår med många aktiviteter. I S2C projektet är som tidigare nämnts, den offentliga beställaren av byggprojekten vår primära målgrupp, men aktiviteterna är lika relevanta för alla som brinner för omställningen av byggandet.

// Peter Berg