Kunskapspaketets rapport är tänkt att ge stöd och kunskap till den offentliga beställaren men är även intressant för en större målgrupp. Rapporten avhandlar energiområdets definitioner och begrepp, går igenom egenskaperna att prioritera för energieffektiva byggnader och ger tips till beställaren avseende målformulering och kravställning i byggprojekt.

Vidare ges tips för beställarens roll, ansvar och samarbete i byggprojekten och om hur arbetet med driftoptimering av den färdiga bygganden bör gå till. I rapporten finns också mycket information om de tekniska försörjningssystemen och om fastighetsautomationen. Rapporten avslutas med en rad goda exempel om energieffektiva byggnader samt en framtidsspaning där mycket nytt och spännande är på gång.

Kunskapspakets rapport finns tillgänglig på länken här.

Ta del av våra webbinarier!

Tre inspelningar berättar om olika delar av rapportens innehåll, om goda exempel och om olika aktörers arbete inom de aktuella områdena. Ta en titt!

 

  • Låt oss bygga hållbart med hög energiprestanda hölls den 10 februari. Ulf Aronsson och Joachim Wallenstein, båda AFRY och delaktiga i framtagningen av rapporten gav en introduktion till dess innehåll. Ingrid Westman från Friendly building berättade om energiarbetet i projektet Tamarinden i Örebro. Sammanfattningen kan läsas i artikeln här.
  • I webbinaret Energieffektivt byggande – beställarens ansvar och delaktighet den 23 februari diskuterar Ulf Aronssson mål och kravformulering i byggprojekt. Särskilt viktig är byggnadens utformning för att nå god energi- och klimatprestanda. Detta är för många beställare ett svårt område. Man har inte rådighet att påverka byggnadens utformning utan istället blir arkitektens förslag till gestaltning styrande. Här finns en stor potential och Ulf berättade om ”byggnadseffektivitet” och ”klimatskalseffektivitet” som exempel på krav att ställa.
    I webbinaret berättar även två ”offentliga beställare” om hur de arbetar med de aktuella frågeställningarna. Karl Oddmar från Lokalförvaltningen i Göteborgs stad berättade om hur de driver energieffektivisering av sina fastigheter och om kravställningen vid nybyggnation. Hans Flöystad, Agder Fylkeskommune i Norge redovisade arbetet med kravställning och uppföljning av energiprestanda i S2C-projektets norska praktikfall ”Fagskolen/ Tannkliniken i Grimstad”. Mycket intressant!
  • Den 6 april hölls det avslutande webbinariet, Energieffektiva byggnader – teknikval och drift. På agendan denna gång stod lokal solelsproduktion, energilager och smart styrning genom digitalisering, IoT och modeller och tillämpningar inom Artificiell Intelligens. För kunskaperna denna gång stod Joachim Wallenstein och Patrik Sjöstrand, båda AFRY.