Detta hänger också ihop med eleffektproblematiken. Energiproduktionen sker inte i tillräcklig omfattning där elkonsumtionen finns, vilket ställer stora krav på kraftnätens överföringskapacitet. Faktum är att det nu finns regioner i Sverige med elbrist under delar av dygnet. Främst gäller det storstadsregioner som Stockholm, Uppsala, Västerås och Malmö, men även Göteborg har ”gulflagg”. Problematiken kan snabbt uppstå även på andra platser, exempelvis då energiintensiv industri elektrifierar sina processer. Dessutom har vårt nya energisystem en helt ny nivå av komplexitet.

Från linjärt och enkelriktat…till komplext. Mycket att tänka på i det nya energisystemet.

Hur ser det ut i Västra Götaland?

Regionen är nettomässigt sett en storförbrukare av elenergi. I statistik för 2019 ställs en förbrukning av elenergi på drygt 18TWh (industrin står för 1/3) mot en produktion om endast 5TWh. Elektrifieringen driven av teknikskiften men också av byten från fossila bränslen till eldrifter eller el för framställning av gröna bränslen kommer mer än fördubbla elenergibehovet i regionen. Något som också elnäten ska klara i form av mer elenergi och högre effektuttag.

Det finns inget som säger att en region måste vara självförsörjande på elenergi, men nog bör vi alla bidra genom att vara hushållsamma och genom att faktiskt prioritera och vidta lönsamma åtgärder?

Industrin behöver en trygg och stabil energiförsörjning och ett konkurrenskraftigt och förutsägbart elenergipris. Mycket av detta ligger utanför företagens egen kontroll. Då återstår att arbeta med det man har rådighet över själv. Energieffektiviseringar och ett aktivt arbete med smart styrning av effektuttagen är säkra kort att satsa på.

Så hjälper vi på Energikontoret till

En energismart industri som vill arbeta med effektreduktion och med energieffektiviserande åtgärder kan vi hjälpa på olika sätt. Genom samverkansprojekt kan vi komma åt offentlig finansiering för kompetenshöjning, nätverksaktiviteter och stöd för faktiskt energiarbete ute hos företagen. Energikontoret kan agera bollplank för energiarbetet och stå för en inledande energirådgivning, men som opartisk och offentligt finansierad aktör gör vi inte konsulters uppdrag.

I praktiken då?

Genom projektet ”Plattform för energieffektivisering”, finansierat av Västra Götalands regionen har vi under 2021 arbetat med industrin som målgrupp. Pandemin har styrt oss till distansaktiviteter. Våra webbinarier är ett resurseffektivt alternativ som vi kommer fortsatt planerar att använda, men i kombination med traditionella aktiviteter som seminarier, nätverksträffar och studiebesök.

Aktiviteter under 2021

  • 21 februari hölls webbinariet Industrisamverkan – Nästa växel i ditt energiarbete? i samverkan med Chalmers industriteknik – Industriell energi. Det handlade om systematiskt energiarbete och om arbete med energikartläggning. Goda exempel på energiarbete delades av GKN Aerospace och Dafgårds. Ta del av vår sammanfattning eller se inspelningen här.
  • 22 juni hölls webbinariet ”Låt fakta styra ditt energiarbete” med AFRY och Orkla Foods i Kungshamn. I ett bra energiarbete sätter vi energimål, identifierar kritiska indikator att följa och vi låter energifakta ligga till grund för beslut och styrning. Ta del av vår sammanfattning eller se inspelningen här.
  • 17 november körs webbinariet ”Styr på effekten i energiarbetet”. För kunskaperna då står Peter Karlsson från Industriell Laststyrning. Vi konkretiserar utifrån effekt-tid grafen för att diskutera effektfrågor och energieffektivisering.
  • 9 december är ”Tryckluft till vilken kostnad?” temat för årets sista webbinarie där vi tillsammans med LMS Nordic ska diskutera förbättringar och på tryckluftssystemen.

Planen för 2022

Med ljus och lykta söker vi nu industriföretag som vill delta i en fördjupad samverkan och skapa riktig verkstad i energiarbetet. Vi jobbar parallellt med att hämta in offentlig finansiering för att växla upp insatsernas omfattning.

  • Hur klaras fortsatt tillväxt med ökad elektrifiering, en höjd automationsgrad och samtidigt ett minimalt ökat effektbehov?

// Peter Berg, Energikontor Väst