Exempel på vad Energi- och klimatrådgivningen kan hjälpa dig med!

Kontakta DIN kommunala Energi- och klimatrådgivare!

Ny studie belyser vikten av kommunal energirådgivning

I skenet av dagens höga elpriser är det allt fler som vill minska sina energikostnader. Att använda mindre energi är inte bara bra för plånboken, det är också bra för miljön och det finns en stor effektiviseringspotential i energianvändningen. Här kan kommunernas energi- och klimatrådgivning fylla en viktig roll – inte bara för enskilda utan också på en samhällsnivå, som en länk mellan invånare och beslutsfattare, visar en ny kartläggning från Chalmers.

10 miljarder i elstöd till landets hushåll

Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett.

Uddevalla storsatsar på Mobilitetsdagen

Den 17 september går Mobilitetsdagen i Uddevalla av stapeln. Den här gången är evenemanget större än tidigare, med mängder av inspirerande och spännande utställare på plats.

Energi- och klimatrådgivare uppmärksammar elbilens dag

Den 9 september uppmärksammar den kommunala Energi- och klimatrådgivningen Elbilens dag. En dag som uppmärksammas av rådgivare i hela landet som deltar i projektet Hela Sverige laddar, som precis som rådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Satsningar på mer hållbara boendeanläggningar föll väl ut

I slutet av 2020 och under 2021 arbetade energi- och klimatrådgivarna i Uddevalla och Norra Bohuslän tillsammans med kommunerna och besöksnäringen inom dem, för att skapa beständigare och lönsammare verksamheter. Det var ett projekt som fick mycket gott resultat.

Samverkan mellan kommuner ska leda till mindre miljöpåverkan och starkare landsbygd

Utgångsmålet är att öka intresset för hållbarhetsfrågor och hemester eftersom turismen står för cirka åtta procent av de globala utsläppen.

– Vi behöver balansera detta inrikes och visa på att det finns väldigt fina platser att besöka på hemmaplan. Allt hänger ihop. Kortfattat handlar det inte om oss, utan om hur nästa generation ska ha det, säger Raéd Alwan, Energi- och klimatrådgivare i Skara.

Investeringsstöd uppmuntrar till fler klimatsmarta satsningar

Den som funderar på att göra en installation i sin verksamhet som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser, har möjlighet att få ekonomisk stöttning av staten via Klimatklivet samt hjälp med ansökningsprocessen1 av sin kommunala energi- och klimatrådgivare.

Satsningar på mer hållbara boendeanläggningar föll väl ut

I slutet av 2020 och under 2021 arbetade energi- och klimatrådgivarna i Uddevalla och Norra Bohuslän tillsammans med kommunerna och besöksnäringen inom dem, för att skapa beständigare och lönsammare verksamheter. Det var ett projekt som fick mycket gott resultat.

 

Satsning på klimatsmart turism via EKR-projekt

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering.

Debatt: Låt energieffektivisering underlätta elektrifiering

Elektrifieringen av samhället kan fördubbla elanvändningen, samtidigt som det redan i dag är svårt att få fram tillräckligt med el till användare i södra Sverige. Elektrifieringen måste gå hand i hand med en kraftfull satsning på energieffektivisering. Regeringen bör förlänga och bredda Energisteget, skriver Energikontoren Sverige i dagens debattartikel i Altinget.

Energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Askims IK goes green!

Att värna om miljön är en självklarhet för Askims IK. Tidigt 2019 installerades granulatfällor för att ta hand om gummigranulatet från konstgräsplanerna. Men det tog inte stopp där. Under hösten har en omfattande renovering av klubbhuset genomförts. Och varför inte göra det energismart när man ändå håller på? Vattenburen golvvärme, frånluftsvärmepump och akustikstyrd LED-belysning installerades i samband med ombyggnaden av bottenplanet. Men det som syns mest är de 77 solpanelerna som numera ligger på taket och genererar solel!

Det började med ett brev

Säve Plantskola, som etablerades redan 1947, drivs idag av syskonen Marie Andersson och Rickard Nordström. Förutom 4,5 hektar odlingsmark har man också 7 växthus samt 500 m2 hall för maskiner, kontor och packning. Framförallt växthusen värmdes upp med hjälp av en oljepanna för att hålla en frostfri miljö. Tills något hände en dag…

Bovierian Hönö – en riktig solskenshistoria!

520 m2 monokristallina solcellspaneler, 97 installerade kWp på söder- och västertak samt 85 000 kWh kalkylerad solelsproduktion. Det är resultatet av en idé som föddes i Brf Bovieran Hönö under hösten 2017. En idé som också resulterade i att man tog hjälp av Energi- och klimatrådgivarna för rådgivning under projektets gång. Anläggningen stod klar den 28/6 2018. Precis lagom för att ta del av den strålande sommarsolen!

Brf Biskopsgården 3 – ett lysande exempel!

Energi- och klimatrådgivarna i Göteborg har under 2017 genomfört ett insatsprojekt om energieffektiv belysning för bostadsrättsföreningar i Göteborg och Partille. Ett 60-tal bostadsrättsföreningar har besökts – en har stuckit ut lite extra ur mängden.