Bygg mer hållbart!

Här hittar du Energikontor Västs artiklar och summeringar kring mer hållbart byggande.

Miljöcertifiering som stöd för hållbar nyproduktion och förvaltning

System för miljöcertifiering driver på många sätt utveckling för hållbart byggande och grund för hållbar förvaltning. Vårt webbinar den 22 juni berättade allmänt om system för miljöcertifiering och gav en översikt till några av alla de system som finns på marknaden. Vi tittade specifikt på systemen NollCO2 och Miljöbyggnad iDrift och vi tog även del av erfarenheter från tillämpningen av system i olika projekt.

Låt fakta styra ditt energiarbete

Faktabaserat energiarbete var temat vid förra veckans webbinar. Vi tog hjälp av Björn Rinde från AFRY för att diskutera hur man sätter mål, följer upp och visualiserar samt styr insatserna i energiarbetet. Magnus Johansson på Orkla Foods i Kungshamn gav exempel på hur de genom ”VERA” konceptet driver sitt energi- och hållbarhetsarbete på fabriken. Läs vår summering nedan eller gå direkt till inspelningen av vårt webbinar här!

Välj arkitektur, design och lösningar för hållbara byggnader!

För minskad klimatpåverkan från byggandet finns många grepp att ta, i planer och strategier, i konceptuella val och i faktiska utföranden. I vårt webbinarie den 28 april diskuterade vi hur arbetet med arkitektur, design och konstruktionsmässiga lösningar kan driva på utvecklingen inom hållbart byggande.

Ta stora steg i energieffektiviseringen av fastigheterna!

På vårt webinar ”Så gör du rätt energiåtgärder vid renoveringen” berättade vi om konceptet för ”Totalmetodiken” som ett systematiskt angreppssätt för arbete med energieffektivisering. Vi nosade på lite av det som pågår inom på forskningen och vi fick se exempel på hur lösningar inom digitalisering och automation förbättrar styrning av värme och ventilation, för energibesparing och för bättre klimatkomfort. Vi tittade också på ett par riktigt goda exempel från energirenoveringar av fastigheter i miljonprogrammet.

Ställ krav för hållbart byggande!

I projektet S2C arbetar vi för att påskynda utvecklingen inom hållbart offentligt byggande, bland annat genom att starta samverkan mellan kommunerna inom Västra Götaland. I förra veckan höll vi webinariet ”Från livscykelanalys till klimatdeklaration” där 50 personer från ungefär hälften av regionens kommuner deltog. Ett särskilt fokus var hur klimatkrav och krav på klimatberäkningar kan ställas vid byggandet av flerbostadshus, vilket också giltigt vid byggande generellt.

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar.